Samenwerking en voorlichting in aanloop naar de jaarwisseling in Oost-Brabant en Twente : bacheloronderzoek naar de preventieve maatregelen genomen in de regio's Twente en Oost-Brabant voor en rond de jaarwisseling.

vakware online dating-64

Onderzoek naar de invloed van raadssamenstelling en politieke diversiteit op de duur van coalitievorming in Overijsselse gemeenten.

Strategische positionering met behulp van kerncompetenties: onderzoek bij Humiq B. naar de kerncompetenties van het bedrijf en hoe deze te gebruiken om succesvol te groeien naar dienstverlening op een hoger niveau.

Optimalisatie van de samenstelling van steriele medische instrumentennetten: een onderzoek naar kostenbesparing met behulp van standaardisatie en netoptimalisatie van de instrumentennetten bij het Haga Ziekenhuis.

Pilotgemeenten als proefkonijnen: een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’.

Het verkorten van de interne doorlooptijd binnen Finis Foodprocessing Equipment B.

V.; Een onderzoek naar de mogelijkheden tot verkorting van de doorlooptijd van een projectorder van ontwerpfase tot uitlevering.

De behoeftebevrediging van etnische minderheden uit Klein-Azië in West-Europa op het gebied van convenience food: een empirisch onderzoek naar de percepties en behoeften ten aanzien van convenience food.

De genationaliseerde Suryoye-identiteit in West-Europa : een onderzoek naar de werking van de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten op de Suryoye-identiteit, alsmede de nationalisering en de diversificatie van de Suryoye-identiteit. Onderzoek naar de invloeden van de sociale structuren gecreëerd door individuen op de output en doel(en) van de afdeling Bestuursondersteuning van Staf Commando Landstrijdkrachten.

Grensoverschrijdende besluitvorming : de betrokkenheid van Duitse stakeholders bij grensoverschrijdende besluiten, genomen door gedecentraliseerde Nederlandse overheden iin het algemeen, en in bijzonder bij de herontwikkeling van Vliegveld Twente.